Nositelj svih prava na internet stranici brandup.club je MD-Print 1 s.o.r. Korištenjem usluge “brandup.club” web trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na brandup.club smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem brandup.club web trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i brndup.com web trgovine, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „brndup.com“ i online kupnje.

Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnici „brandup.club“ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dijela usluga koje nudi „brandup.club“.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj „brndup.com“ zbog čega su Korisnici „brandup.club“ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na brndup.com internet stranici.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup “brandup.club“ i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja ”brandup.club“ ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „brandup.club“.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na “brandup.club”. RIF zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

BRANDUP sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.